PROJECTMANAGEMENT


Binnen de met de opdrachtgever overeengekomen taakstellingen dragen wij zorg voor de algemene bouwcoördinatie en bewaken daarbij de gehele voortgang. Daarnaast voeren wij directie, houden toezicht op huisvestingsprojecten en zullen als klankbord (Nederlands/Engels) voor de opdrachtgever optreden.

Ook begeleiden wij het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen. Deze meerjarenonderhoudsprognose moet worden gezien als managementinformatie en een advies op middellange termijn voor het te verwachten onderhoud.

Met deze prognose kunt U op de gestelde termijn uw budget afstemmen zonder relatief grote of kostbare onderhoudsingrepen over het hoofd te zien. U krijgt dan inzicht in de gemiddeld te verwachten onderhoudskosten voor de instandhouding van het interieur, exterieur, technische installaties en bijbehorende terrein.

 

Uw voordelen • Wij begrijpen internationale bedrijven• Wij verzorgen het gehele bouwplaatsmanagement• Wij bezorgen minder stress op werkvloer• .....

 

Wat kunnen wij voor U betekenen • Plannen en begeleiden van verbouwingsprojecten• Plannen en begeleiden van renovatieprojecten• .....